OLIMP CREATINE MAGNA POWER, 120 kapsula

EKSKLUZIVNO IZDANJE KREATINA U SVETU! Do sada još nijedan oblik kreatina nije bio tako jak, anaboličan i zdrav!
  • Najbolje prodavan kreatinski proizvod u Sloveniji
  • Brzi rezultati
  • Neveroatno povećana moć kreatina
  • Preporučuje se za sve sportove, i za trčanje i biciklizam
CENA3.080,00 RSD
zaliha
U korpu
::
Vreme do sledećeg slanja robe
Ocena proizvoda
UKUPNA OCENA
OCENA 0,0 od 0


Imate možda sličan problem?Znate, da kreatin povećava mišičnu snagu i mišićnu masu i da ima pored toga još brojne pozitivne uticaje na vaš organizam, ali nikada niste bili u potpunosti zadovoljni s izbranim oblikom kreatina? Sada imamo pravo rešenje za vas!

OD SADA JE NA RASPOLAGANJU PROIZVOD, KOJI SADRŽI TO, ŠTO VI I VAŠE TELO NAJVIŠE TREBATE!!!
  • CREATINE MAGNA POWER - magnezijum kreatin helat
  • Najefikasnija  i najnaprednija formula, patentirana kod Albion Laboratories i dokazana i utvrđena  naučnim istraživanjima!
 
Odaberite dakle CREATINE MAGNA POWER - proizvod jedinog partnera laboratorija Albion Laboratories, preduzeća OLIMP. Bićete više nego zadovoljni!

U nastavku pročitajte zašto Creatine Magna Power deluje bolje nego bilo koji drugi proizvod, odnosno oblik kreatina, koji ste upotrebljavali do sada.

Creatin Magna Power je najnapredniji kreatin koji je ikada bio razvijen u naučnim laboratorijama. Kao i arginin, kreatin je od svih anaboličkih predstavnika najefikasniji. Ova činjenica bila je potvrđena brojnim naučnim studijama i dugotrajnom upotrebom u sportu. Kako god, pravi čisti potencial kreatina kao dopune, koja stimuliše odnosno povećava snagu i mišićnu masu, ograničava reakcija koja pretvara glavni deo uzetog kreatina u kreatinin. Ova reakcija povezuje amino grupu kreatina s njegovom  kisom grupom. To prouzrukuje da se molekuli kreatina pretvore u kreatinin (slika 1), a istovremeno zbog toga postaju anabolički neaktivni. Reakciju ubrzava takav nivo kiselosti kreatina (u obliku za korišćenje), kao što je kiselost u gornjim delovima crevnog trakta.

Slika 1: Pretvaranje kreatina u kreatinin


Laboratorijskim istraživanjima su hteli da unište sve nedostatke, bilo s sigurnim reaktivnim hemijskim grupama, koje sadrže alkohol ili molekularne kiseline, što se odražava u kreatin malatu ili kreatin etil estru, bilo s mešanjem kreatina sa alkalijskim metalnim spojevima.

Ovo je mesto, gde se pojavljuje magnezijum kreatin helat: Creatine Magna Power kombinuje obe kreatinske zaštićene metode:

Slika 2: MAGNAPOWER™ magnezijum keatin helat

Magnezijum kreatin helat

Dugotrajna naučna istraživanja dokazala su da kreatin i magnezijum imaju korisni uticaj na različite fiziološke procese. Funkcija obe supstance je visoki nivo korelacije i uslovljavanje specifičnih reakcija. Ova činjenica je istraživače u laboratorijima  Albion Laboratories dovela do toga da su predložili kombinaciju magnezijuma i kreatina u jednoj komponenti; predložili su dakle nešto tako logično i inovativno. Stvaranje magnezijum kreatin helata (slika 2) pomoću patentirane tehnologije štiti molekule kreatina da ne pređu u kreatinin, a istovremeno i povećava vrednost fiziološki aktivnog kreatina, koji je u potpunosti dostupan odnosno na raspolaganju mišićnim ćelijama- sve se to odražava u višem nivou energije u mišićima.

Ipak bitno je znati da je zaštita kreatina pre gubitka njegovog efekta samo pola puta do celokupnog uspeha. Drugi deo zadatka je postići maksimalnu efikasnost njegovog anaboličkog potencijala.

Kreatin povećava mišićnu snagu i masu zahvaljujući posedovanju prave anaboličke komponente, zvane ATP - adenozintrifosfat. Kreatinski dodaci vode ka povećanju nivoa ATP u mišičnim ćelijama. Sva energija koju trebaju mišići za delovanje i podsticaj, proizvedena je na osnovu hidrolize ATP. ATP stimuliše odnosno podstiče anaboličke enzime, koji stimulišu naše gene za proizvodnju mišićnih proteina. Osim toga  ATP je prisutan na svakom nivou sinteze molekula belančevina.

Magnezijum ima odlučujuću ulogu kod sinteze i hidrolize  ATP. ATP se stvara, kada je  fosfatni radikal (P) prenesen iz aktivnog kreatina u adenozin-di-fosfat (ADP). Ali bitno je da kod prenosa tog radikala iz kreatina u ADP, u tom procesu učestvuje jedan magnezijum jon (slika 3).

Slika 3:Kao što možemo vidjeti iz slike, sinteza ATP zahteva kako molekule kreatina tako i atome magnezijuma. Raspoloživost magnezijuma u procesu, određuje nivo sintetisanog ATP iz kreatina. To se dogodi zbog sledećeg: kada uzimamo kreatin i kada mišićnim ćelijama nedostaje magnezijuma, anabolička aktivnost kreatina nije sasvim iskorišćena.

Ovaj problem naučnici su rešili razvojem Creatin-a Magna Power, dakle magnezijumovog kreatin helata, koji za sintezu ATP dovodi i kreatin i magnezijum.

Magnezijum kreatin helat povećava sposobnost našeg tela za sintezu i regeneraciju odnosno obnovu ATP, koja se brine za snabdevanje mišićnih ćelija s energijom potrebnom između mišićnih napora.

Slika 4: Sinteza odn. spoj ATP s MagnaPowerMožemo primetiti da magnezijum kreatin helat dovodi potrebne magnezijumove atome direktno do mesta gde se reakcije događaju (slika 4), koje kreatinu omogućavaju da održi visok nivo ATP a istovremeno i visok nivo za optimum anaboličkog delovanja. Dopunjivanje ishrane s Magna Power ubrzava rast kako mišićne mase tako i snage, dok veće vrednosti ATP omogućavaju delotvornije grčenje mišićnih vlakana, a istovremeno generišu veću snagu.

Svakako možete nedostatak magnezijuma kompenzovati drugim dopunama, ali to neće biti dovoljno sigurna garancija, da će dovoljna količina atoma proći u ćelije mišića i unutrašnjost ćelijksih delova, gde se događaju svi anabolički procesi. To je potvrdilo kliničko istraživanje, u kojem su uspoređivali efekte doprinosa magnezijum kreatin helata s doprinosom kreatina i magnezijuma, iz dva odvojena izvora s neograničenom količinom magnezijum oksida i helatom aminokiselina.
Merili su izdržljivost tokom fizičkog napora sve od početka pa do fizičke iscrpljenosti s 30-minutnom pauzom između dva napora i nakon dopunjavanja hrane iz dva različita izvora magnezijuma i kreatina. Istraživanje je pokazalo da je delovanje magnezijum kreatin  helata znatno bolje od ovog, dobijenog iz mešavine kreatin/magnezijum oksida (slika 5).

Slika 5: Bez magnezijuma nema energije iz kreatina!


 
E = MC²  Einstein-ova je energetska formula... ali uz pretpostavku, kada je  MC² Magnezijum Kreatin Helat!
Dopuna 1. razdoblje izdržljivosti 2. razdoblje izdržljivosti Ukupna izdržljivost
MAGNAPOWER™ magnezij kreatin kelat P1+64.8 sec P2+91.0 sec +155.8 sec
kreatin + Mg kelat aminokiselina P1+50.5 sec P2+71.4 sec +121.9 sec
kreatin + MgO P1 +25.2 sec P2+38.0 sec +63.2 sec
Placebo 178.8 sec (P1) 158.0 sec (P2) -20.8 sec
Magna Power Magnezijum keatin helat efikasan je izvor bioaktivnog magnezijuma, koji učestvuje s kreatinom u transformaciji energije iz aktivnih mišića za povećanje njihvoih sposobnosti u  generisanju i upotrbi ATP energije.

Zašto se Creatine Magna Power pokazao bolje nego kombinacija kreatina i magnezijuma?

Magnezijum kreatin helat proizvodi zaštitu, koja uzrukuje, da se molekuli kreatina ne tranformišu u neaktivan kreatinin u kiseloj pH sredini želudca.
EFEKAT: na raspolaganju je više aktivnog  kreatina

Helati podržavaju i pozitivno utiču na kariovaskularni sistem zbog više aktivnog kreatina, koji onda pređe direktno u mišićne ćelije.
EFEKAT: na raspolaganju je više aktivnog kreatina

Kreatin u obliku helata sadrži atom magnezijuma, koji doprinosi energetskoj i anaboličkoj aktivnosti.
EFEKAT: kreatin deluje neprestano

Faza punjenja nije potrebna: otkad je helat otporan na kiselu sredinu i transformaciju u nekativan kreatinin, treba vam samo malu dozu kreatina. Priporučljivo doziranje kreatin helata je 5-puta manje nego doziranje kreatina monohidrata.
EFEKAT:  nema više velikih i neekonomskih doziranja

Unos hidrata odn. šećera za veću i bolju asimilaciju kreatin helata nije više potrebno, otkada ga insulin ne odnosi više u ćelije mišića.
EFEKAT: prikladniji tokom niskohidratnih dijeta

Do lipogeneze (tovarenja masnoće) ne dolazi, jer razina inzulina ne raste. Vlakna masnoće kontrolirana su s strane glikogena i noradrenalina. Masnoća se tako puno lakše oslobađa i služi organizmu kao viru energije za djelovanje tijela.
UČINAK: više kvalitetne mišićne mase bez masnoće

Kreatin helat ne zadržava vodu kao što je to karakteristično za  monohidrat, zbog toga je primeren i za sportove izdržljivosti kao što su timski sportovi, biciklizam, trčanje, ...

Samo će vas Creatine Magna Power 100% zadovoljiti, jer doprinosi  znatno većoj mišićnoj masi i snazi!


CREATINE MAGNA POWER - VAŠA SNAGA - VAŠE ZDRAVLJE


Reference:Feldman E. "Creatine: A Dietary Supplement and Ergogenic Aid", Nutritional Reviews, Vol 57 No. 2:45-50, 1999.Clark JF, "Creatine: A Review of Its Nutritional Applications in Sports", Nutrition, Vol 14, No. 3, 322-324, 1998.
Harris Rd, Soderlund K. Hultman E, "Elevation of Creatine in Resting and Exercising Muscle of Normal Subjects by Creatine Supplementation", Clin Sci 1992, 83:367.
Green Al, Hultman E. MacDonald IA, Sewell DA, Greenhaff RI., "Carbohydrate Ingestion Augments Skeletal Muscle Creatine Accumulation During Creatine Supplementation in Man", Am J Physiol 1996: 271:E821.
Vandengerg K. Gellis N, Vanleemputte M, et al, "Caffeine Counteracts the Ergogenic Action of Muscle Creatine Loading", J Appl Phys 1996; 80:452-457.
S. Ferraro et al; Clin. Cardiol. 19, 9, 699-703 (1996)
M. Cafiero et al; Clin Ter. 144, 4, 34-8 (1994).
D.J. Chambers et al; Ann. Thorac. Surg. 6, 1, 67-75 (1996).
P. guichard, J.E. Burkhardt and N.W. Seidler; Med. Hypotheses 45, 1, 41-44 (1995).
M. Daniel Becque, John D. Lochmann, and Donald R. Melrose "Effects of oral creatine supplementation on muscular strength and body composition", Med & Sci in Sports & Exercise, 32, No.3, 654-658 (March 2000).
Magnesium Creatine Chelate Newest Concept in Ergogenics Max R. Motyka, M.S., R.Ph. Albion Laboratories, Inc.
Synergestic Effects of Magnesium and Creatine on Ergogenic Performance in Rats H. Dewayne Ashmead, PhD* Alain Bourdonnais, DVM† Stephen D. Ashmead, MS* Albion Advanced Nutrition*Clearfield, Utah †St. Brieuc, France
Magnesium-Creatine Supplementation Effects on Body Water L.R. Brilla, M.S. Giroux, A. Taylor, and K.M. Knutzen (2003)
Magnesium-creatine supplementation effects on exhaustive exercise.
Study by: Dr. L.R. Brilla, J.S. Kennedy, K.M. Knutzen Western Washington University, Bellingham, WA Am J Clin Nutr, V75, 2(S) Feb 2002
Magnesium-creatine supplementation effects on anaerobic power and fatigue in humans Study by: L.R. Brilla, M. Giroux, A. Taylor, K. Knutzen Western Washington University, WA Experimental Biology 2002, FASEB Journal, March 22, 2002 Vol. 16, No. 5.
 
Uzmite 1 kapsulu 2 puta dnevno - pre doručka i posle treninga.

Hranljiva vrednost proizvoda CREATINE MAGNA POWER

Sastojci 2 kapsule 100 g
energetska vrednost 34 kJ / 8 kcal 1325 kJ / 315 kcal
proteini 0 g 0 g
masti 0 g 0 g
magnezijum kreatin helat CREATINE MAGNA POWER 2200 mg 85,3 g
magnezijum 176 mg (47% RDA) 6,8 g
magnezijum kreatin helat, sredstvo za povećanje zapremine - mikrokristalna celuloza, sredstvo protiv zgrudnjavanja - magnezijum stearat, kapsula - želatin.
Komentari:
Kako biste uspešno dodali komentar, trebate biti prijavljeni. Prijava
Renato Donda
da li se pije u danima kad se ne trenira? :) hvala
Odgovori
Proteini.si
Poštovani,

piju se i danima kada ne trenirate.