Zaprati profil Proteini.si_hr_heretostay.

Napiši što misliš koji će biti rezultat utakmice.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “PROTRESI ZA HRVATSKU”

Proteini.si Hrvatska organizira Nagradni natječaj na društvenoj mreži Instagram.

Sudjelujte u nagradnom natječaju i osvojite Proteini.si nagrade!

Pravila Nagradnog natječaja (u nastavku: Pravila)

Nagradni natječaj nije povezan s Instagramom i nije sponzoriran, podržan ili organiziran od strane društvene mreže Instagram. Primatelj podataka, koje na raspolaganje daje sudionik nagradnog natječaja, nije Instagram, već Proteini.si kao vlasnik Proteini.si_hr_heretostay Instagram stranice. Za sadržaj nagradnog natječaja odgovoran je isključivo organizator, a ne Instagram. Instagram ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s nagradnim natječajem.

1. ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja (u nastavku: Nagradni natječaj) je Proteini.si Hrvatska, Ulica Franje Petračića 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 72420644847 (u daljnjem tekstu: Organizator) u svrhu promidžbe svojih proizvoda na području Republike Hrvatske.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju smatra se da je sudionik bezuvjetno i neopozivo prihvatio uvjete i Pravila Nagradnog natječaja.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj organizira se na Instagram profilu Proteini.si_hr_heretostay, na web adresi https://www.instagram.com/proteini.si_hr_heretostay/.

Nagradni natječaj traje od 20. studenog 2022. u 12:00h do prestanka sudjelovanja Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Sudionik Nagradnog natječaja može biti svaka punoljetna fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima otvoren profil na društvenoj mreži Instagram i koja je uspješno ispunila nagradni zadatak i ostale uvjete iz ovih Pravila.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihovih užih obitelji.

Svaki Sudionik svojim sudjelovanjem jamči da su podaci s kojima se prijavio za Nagradni natječaj točni.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA

Svaka osoba koja želi sudjelovati u prvom i drugom krugu Nagradnog natječaja treba:

 1. Objavi fotografiju ili story kako navijaš s omiljenim rekvizitom
 2. Zaprati profil Proteini.si_hr_heretostay
 3. Označi Proteini.si_hr_heretostay profil i hashtag #protresizahrvatsku

Svaka osoba koja želi sudjelovati u trećem krugu Nagradnog natječaja treba:

 1. Zapratiti Proteini.si_hr_heretostay
 2. U komentar na njihovom instagram profilu s jednom ili više riječi opisatii našu nogometnu ekipu.

5. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalificira Sudionika ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik nije punoljetna fizička osoba, nije državljanin RH ili nema otvoren profil na društvenoj mreži Instagram;
 • Sudionik ne odgovori na upit Priređivača u roku od 24 sata ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontak;
 • Snimljena fotografija ili napisani komentar na zadatak ne pridržava se teme Nagradnog natječaja;
 • Sudionik u roku od 24 sata od poziva Organizatora ne dostavi izjave i dozvole iz točke 8. (Autorska prava) ovih Pravila;
 • Sudionik se koristi lažnim profilom za Prijavu,
 • Prijava i materijali koji su sastavni dio prijave imaju uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavljaju sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili pozitivnim propisima RH.

6. POBJEDNICI

Pobjednike Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pobjednici) bira žiri koji imenuje Organizator. Žiri će o odabiru 3 najkreativnije fotografije / komentara nagradnog natječaja voditi zapisnik. Bira se ukupno 3 pobjednika Nagradnog natječaja. Dodjeljuju se 3 nagrade.

Odabir najoriginalnije fotografije / komentara izvršit će žiri od 5 članova koji će voditi evidenciju dobitnika i prateći zapisnik. Pobjednici će se birati po kriteriju najkreativnije fotografije / komentara navijanja nagradnog zadatka. Odabir žirija mora biti jednoglasan. Žiri će činjenice važne za odabir evidentirati zapisnikom u kojem će se evidentirati odabrani Pobjednici po redoslijedu odabira.

Zapisnik o stručnom odabiru potpisat će svi članovi žirija.

Rezultati odabira su konačni. Žalbe nisu moguće.

Pobjednike u nagradnom natječaju proglasit će Proteini.si Hrvatska putem svog Instagram profila javnom objavom na zidu stranice u roku od jednog dana nakon odabira. Ime i prezime svakog dobitnika bit će navedeno u javnoj objavi. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici daju pristanak za ovakvu objavu njihovih podataka.

Nakon objave Pobjednika, dobitnici nagrada se trebaju javiti putem direktne poruke pri čemu trebaju poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona). Ako se dobitnici sami ne jave, @proteini.si_hr_heretostay će kontaktirati dobitnike putem direktne poruke na njihovom Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik treba dostaviti svoje osobne podatke u roku od 24 sata kako bi potvrdili preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a Nagrada će biti dodijeljena sljedećem pobjedniku po izboru žirija.

Nakon što dostavi osobne podatke, dobitnik će putem direktne poruke u biti obaviješten i o načinu preuzimanja Nagrade.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu, na vrijeme i na mjestu dogovorenom s Organizatorom, gubi pravo na nagradu.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost niti sudjeluje u eventualnim sporovima sudionika oko vlasništva nad nagradom. Bilo koji spor koji se odnosi na vlasništvo nad nagradom ne utječe na pravilo da Organizator dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala podatke putem direktne poruke.

7. NAGRADE

Tri (3) sudionika koja u nagradnom natječaju objave najkreativnije fotografije / komentara na nagradni zadatak prema izboru žirija dobivaju Nagradu.

Nagrade su:

Prva utakmica:

 • 1. mjesto: Proteini.si bon za 100eur (proizvodi po želji) + 3 navijačka shakera
 • 2. mjesto: Proteini.si paket u vrijednosti 70eur + 3 navijačka shakera
 • 3. mjesto: Proteini.si paket u vrijednosti 40eur + 3 navijačka shakera

Druga utakmica:

 • 1. mjesto: Proteini.si bon za 100eur (proizvodi po želji) + 3 navijačka shakera
 • 2. mjesto: Proteini.si paket u vrijednosti 70eur + 3 navijačka shakera
 • 3. mjesto: Proteini.si paket u vrijednosti 40eur + 3 navijačka shakera

Treća utakmica:

 • 1. mjesto: Godišnja zaliha Protein bar + 3 navijačka shakera
 • 2. mjesto: Polugodišnja zaliha Protein bar + 3 navijačka shakera
 • 3. mjesto: Tromjesečna zaliha Protein bar + 3 navijačka shakera

(Jedan protein bar na dan)

Proteinski shaker.

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu u Nagradnom natječaju.

Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Sve obveze Organizatora prema Pobjednicima Nagradnog natječaja prestaju dodjelom Nagrada.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje Sudionika od broja Nagrada koje su predviđene ovim Pravilima Nagradnog natječaja Organizator će podijeliti onoliko Nagrada koliko je bilo Sudionika koji su ispunili uvjete za sudjelovanje na Nagradnom natječaju.

8. AUTORSKA PRAVA

Sudionik jamči da je on autor ili isključivi nositelj prava snimanja fotografije / pisanog komentara na prijavljenom zadatku kao i da je sa svim autorima i drugim nositeljima prava korištenja / autorskih prava regulirao sve odnose na način koji mu omogućuje zakonito prijavljivanje u ovom Nagradnom natječaju i slanje istih materijala Organizatoru, kao i prava korištenja tražena ovim Pravilima. U protivnom Sudionik odgovara za svu štetu koju bi Organizator eventualno pretrpio radi kršenja prava intelektualnog vlasništva autora ili drugih nositelja istih. Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik prenosi na Organizatora isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja autorskih materijala koji čine zadatak bez obveze plaćanja naknade Sudioniku niti nekoj trećoj osobi za takvo korištenje. Organizator navedene materijale može koristiti za svoju internu upotrebu kao i u za potrebe promidžbe ovog Nagradnog natječaja u svim medijima i na svim društvenim mrežama vremenski i teritorijalno neograničeno.

Sudionik je dužan u roku od 24 sata od poziva Organizatora dostaviti Izjavu o gore navedenom autorstvu na prijavljenom zadatku ili druge odgovarajuće izjave koautora od kojih je pribavio prava korištenja.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pružanje osobnih podataka Organizatoru nužno je za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Podatke iz ovih Pravila Organizator prikuplja u svrhu provođenja Nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa Sudionicima i Pobjednicima Nagradnog natječaja.

Osobni podaci sudionika nagradne igre obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalnim i EU propisima odnosima na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.

U svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja Proteini.si Hrvatska sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju te se neće koristiti u neke druge svrhe.

Osobni podaci Sudionika Nagradnog natječaja brisat će se najkasnije u roku 15 dana nakon završetka Nagradnog natječaja.

Sudionici Nagradnog natječaja imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od Organizatora te zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka. To mogu učiniti slanjem email poruke na adresu e-pošte: info@proteini.si.

U slučaju da sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora. Ukoliko Sudionik povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka tijekom trajanja Nagradnog natječaja kao i prije uručenja Nagrada, isti gubi daljnje pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Osobni podaci Sudionika Nagradnog natječaja čuvat će se najduže 15 dana nakon završetka Nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu Pobjednika Nagradnog natječaja i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izboru Pobjednika. Osobni podaci Pobjednika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave Nagrada.

Organizator će poduzeti sve razumne potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci Sudionika u Nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

10. RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator.

U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenskom roku ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

11. OSTALE ODREDBE

Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave niti za eventualne greške ili tehničke probleme vezano uz Prijavu. Organizator i osobe koje sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja i dodjeli Nagrada ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz korištenja Nagrada.

Nagradni natječaj može se otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazivanju, prekidu ili stavljanju u mirovanje biti obaviješteni na Instagram profilu Proteini.si_hr_heretostay na web adresi https://www.instagram.com/proteini.si_hr_heretostay/. Organizator u tom slučaju ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno promjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

12. STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila Nagradnog natječaja stupaju na snagu s danom objave na web stranici proteini.si/hr.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki Sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene u Pravilima.

Organizator Nagradnog natječaja: Proteini.si Hrvatska

Dobitnici natječaja

ELENA PAVKOVIĆ

@elena.pavkovic

KRISTINA GOLOMEJIĆ

@kika_franz

IVAN KONEČNI

@ivank1807